Speed Up – Chương trình phát triển kinh doanh thần tốc. Là chương trình Đào tạo chuyên sâu hằng tháng dành cho các thành viên đạt tiêu chuẩn DSCN 500đ.

Với chương trình này, các thành viên sẽ được cung cấp những kiến thức quan trọng để xây dựng phát triển Doanh nghiệp nhanh hơn những người khác.

DSCN 500đ được tính như sau:

1️⃣ Doanh số giao dịch vào ID của chính bạn từ 500đ;

Hoặc:

2️⃣ Doanh số giao dịch vào ID của bạn từ 200đ + KHTX = Tổng từ 500đ.