🥇Những nguyên tắc vàng để trở thành Nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng

🥇 Cách dẫn dắt đội ngũ hùng mạnh và đoàn kết

🥇 Xây dựng Nhân hiệu lãnh đạo;…

👉 Tất cả sẽ có trong CHUỖI chương trình LEAD THE LEADER!

Tiêu chuẩn:

1️⃣ Từ BT5000 (K6 – Tháng 2)

2️⃣ K6 – 6000Đ trước ngày 25/4/2021