Nếu bạn nhận biết được khả năng vô tận của KDTM thì bạn hoàn toàn có thể thực hiện được những mong muốn và ước mơ cao xa nhất của mình mà trước đó Bạn có thể không dám nghĩ tới!👌

👉Hãy Quyết định có mặt tại Gecko Camp Online để nắm bắt những mô thức thành công trong KDTM!

✅Tiêu chuẩn: DSCN Từ 500Đ

📌Vé tham dự: 300.000đ/vé

👉Link đăng ký: https://forms.gle/RqF2pqgrtA4mUcFc7

‼️ĐĂNG KÝ GIỮ CHỖ, CHUYỂN KHOẢN VÉ THAM DỰ VÀ HOÀN THÀNH DSCN TRƯỚC NGÀY 25.06.2021 ĐỂ ĐƯỢC DUYỆT VÀO NHÓM‼️

Trân trọng,

GK Group!