🎯 Những bộ óc vĩ đại có mục đích, những người còn lại chỉ có ước mơ”. (Washington Irving)

⏰20h50, Thứ Hai ngày 19.12.2022

📺ID Zoom: 2688886789

🗝Mật khẩu:liên hệ thành viên

🤔 Ai cũng có ước mơ, nhưng đừng để dừng lại chỉ là mơ ước!

💡 Khám phá những chiến lược và công cụ để lên kế hoạch mục tiêu cho một năm mới bứt phá mạnh mẽ!

💪💪💪 👉 Hãy có mặt trong sự kiện đặc biệt này để sẵn sàng cho năm 2023 thịnh vượng rực rỡ!💸💸💸

Trân trọng!

GK Group