CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT KHÔNG THỂ BỎ QUA TRONG THÁNG 8!

Những quy tắc của các Đa triệu phú để luôn rủng rỉnh về tiền bạc;

Cách thức tối đa dòng tiền với Siberian Wellness;

Những công thức quản lý tài chính cá nhân và tận dụng đòn bẩy nợ để làm giàu…

Tất cả có trong chương trình dành cho tiêu chuẩn từ K5 – 2500 trong tháng 7.2021

 Hãy có mặt và đưa tối đa đội ngũ của bạn cùng có mặt!