Cảm ơn anh/chị đã đăng ký.
Để giữ chỗ và nhận ưu đãi, vui lòng chuyển khoản trong vòng 12 tiếng tới:

1058 265 99999 - Nguyễn Viết Hoàn
Vietinbank Nam Thăng Long


Ban Tổ Chức sẽ liên hệ với anh/chị để xác nhận. Trường hợp chuyển khoản trễ và hết chỗ, xin hẹn lại anh/chị chương trình sau!